1. Yarışma Ajans Medya tarafından düzenlenmekte ve yönetilmektedir.
 2. Yarışma kural ve şartları aşağıda belirtilmiştir. Tüm katılımcılar bu şartları kabul etmiş sayılır.
 3. Yarışmaya katılım ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Ticari bir koşul yoktur.
 4. Bu yarışmaya 18 yaşından küçükler velilerinin/yasal temsilcilerinin onayı olmaksızın katılamaz, velilerinin/yasal temsilcilerinin onayı olmaksızın katılmış ve kazanmış olsalar bile ödülleri verilmez.
 5. Ödülü teslim alabilmek için, yarışma kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğunun ispatı amacıyla nüfus cüzdanının ibrazı gereklidir; ayrıca Ajans Medya ek belge/bilgi talebinde bulunabilir.
 6. Katılımcılar, yarışmaya ilişkin katılım ve kazananların değerlendirilmesinde nihai sistem ve Ajans Medya kayıtlarının esas alınacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 7. Eğer mevcutsa, ödüle konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler kazanan tarafından ödenecektir.
 8. Kazanılan ödül devredilemez ve nakde çevrilemez. Katılımcılara hiçbir şekilde geri ödeme yapılamaz.
 9. Kazanan kişinin e-posta adresi üzerinden iletişime geçilmesi, kazanan şahsa tebligat yapıldığı anlamına gelir ve kazanan sonucu tebellüğ etmediği veya geç ettiği gerekçesiyle herhangi bir hak iddia edemez.
 10. Yarışma esnasında, sonuçları lehlerine değiştirmek amacıyla bilgisayar teknolojilerini kötü niyetle kullanan kişilerin tespiti durumunda, bu kişilerin kayıtları sistemden hiçbir uyarıda bulunulmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır.
 11. Katılımcılar, Ajans Medya tarafından kendilerinden istenen bilgileri tam ve doğru olarak bildirmek durumundadırlar. Eksik ya da yanlış beyan edilmiş bilgilere sahip katılımcılar, ödül kazansalar dahi bu haklarını kaybederler.
 12. Yarışma katılımı için katılımcılardan bazı kişisel bilgiler istenilmektedir. Yarışma katılımı için Ajans Medya tarafından kullanılabilecek kişisel verilerinizle ilgili Gizlilik Bildirimine https://ajansmedya.com/privacy-policy linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
 13. Ajans Medya, kaynaklanan hata ve veri kayıplarından, söz konusu bilgisayar ve bilgisayar sistemlerine üçüncü şahısların yetkisiz erişimi ile benzeri durumlardan doğabilecek sorun ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
 14. Yarışma süreci ile ilgili olarak, katılımcıların iletecekleri içerikler ve yapacakları başvurularla ilgili olabilecek her türlü ortamdaki iletişim sorunları nedeniyle Ajans Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yarışmanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta, sms gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya İnternete erişimde aksaklıklardan, yarışmanın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, kampanyada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması, veya ulaşılamaması nedeni ile yarışmanın uygulamasının zarar görmesi sebebiyle Ajans Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 15. Ajans Medya’nın yarışma şartlarını değiştirme hakkı saklıdır. Ajans Medya, ayrıca yarışmayı durdurma, sona erdirme ve süresini değiştirme hakkına sahiptir.
 16. Bu yarışmaya Ajans Medya ve U2 çalışanları katılamazlar. Katılıp ödül kazansalar dahi bu haklarını kullanamazlar.
 17. İhtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 18. Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, Ajans Medya’nın ve U2’nun kampanya ve kampanya uygulama kayıtları esas alınacak ve HMK 193. madde uyarınca kesin delil olarak işlem görecektir.
 19. Etkinlikten 24-48 saat öncesinde TCKN ve HES TCKN ve HES kodu bilgileri sizinle iletişime geçen Ajans Medya ekibi ile paylaşılmalıdır.